beeldende kunst & educatie
Batavushuisje Heirweg 57 8488 GM Nijeholtwolde
WONDERKAMERS

 BEELD "NIETS DAN TIJD" OP SCHOKLAND. KUNSTROUTE EB   afgelopen zomer 

 

op omropfryslan.nl werd ik geinterviewd over de expositie 'MAAR HET LEVEN GAAT DOOR", die deze zomer te zien was in de WONDERKAMERS  Te beluisteren op: 

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/op-ut-fan-27-juny-2020-0900

op de tijdsbalk ongeveer precies 37:15 minuut.

https://jurjenkvanderhoek.tumblr.com/post/624103846789169153/in-de-wonderkamers-van-nijeholtwolde-gaat-het

 

 

 

 

Niets dan tijd, porseleinproject afgelopen zomer in de WONDERKAMERS

 

 

.

 

 

 

^

Exposities

 

 

 

 

 

VAN 26  JULI TOT EN MET 25 OKTOBER 2020 EXPOSITIE EB OP SCHOKLAND

 

 

 

^

Projecten

 


 

 

 

 

 

De installatie "Schoonschip", werd met hulp van 400 kinderen op Ameland gebouwd. Samen met "Vrouwtje Jut" verzamelden ze afval en regen het aan draden. Kunstmaand Ameland, 2010 

 

 

 

 

^

Beelden

 

 

 

 

^

Werk in 2D

^

Over Sigrid Hamelink

OVER MIJN BEELDEN EN INSTALLATIES

De menselijke gestalte in relatie tot de omgeving is het uitgangspunt van mijn beelden en projecten.

De factor tijd die zich aandient door verandering van licht, bepaald de beleving van het beeld en  doet iets met de ruimte, maat en afstand. Dit bewustzijn van tijd en verandering is wezenlijk voor de beleving van mijn werk, waarbij de vraagt rijst: Wie zijn wij in dit universum? Ik ga uit van de menselijke gestalte in de ruimte, terwijl  de figuren in hout of keramiek, gaas of aluminium, als gebaren in de ruimte, hun eigen taal spreken.

Er staan figuren op een vlot, drijvend op het water, onstuimig trotseert het de storm  of wordt bij wondstilte gereflecteerd  in het water. Een nest van latten in een boom, draagt figuren die tot het uiterste lijken te gaan. Porseleinfiguren staan op een smalle rand. Hun kleine afmeting verhoud zich tot de oneindigheid.  Het menselijk universum  is het bewustzijn van die ruimte en tijdelijkheid .

Elke plek heeft zijn geschiedenis. Elk mens zijn verleden. Bij aanschouwen van mijn werk rijzen  associaties en vragen  op. Is het  zwaarwegend of als lichtvoetig?  Wat is licht, wat zwaar? Een danser werpt een schaduw op de muur die schreeuwt. 

Elk moment zet de plek met zijn geschiedenis en de mens met zijn verleden in een nieuw licht. Zijn zowel uitganspunt voor werk als vertrekpunt voor nieuwe associaties en betekenis. Kijk ik ben er, en jij, de kijker bent er evengoed, met je eigen overpeinzingen. Ook  jou gedachten, vermoedens werpen hun licht.  Hoe wonderlijk is alles om ons heen. En wat zijn we daarin, in die wereld vol verschijnselen.  

 

 

Opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten, Kampen.
Sindsdien werkzaam als beeldend kunstenaar.
Woont en werkt in Nijeholtwolde.

 

 

PROJECTEN EN EXPOSITIES

2020   Lichtroute RAM, Schokkerhaven

2020   Kunstroute EB, Schokland

2020  Wonderkamers Nijeholtwolde, Niets dan Tijd.  Wonderkamer ingericht met 50 porseleinobjecten.

2019  Openluchtmuseum Nijbeets, installatie voor Verlost, kunstmanifestatie rond Domela Nieuwenhuis.

2019  Kunstmoment Diepenheim, installatie op de zolder van het koetshuis.

2019  Open Stal, Oldeberkoop,  installatie boven de vijver.

2019  Wonderkamers, expositie met Marjolein Spitteler, Batavushuisje, Nijeholtwolde

2019  installatie van porselein en lichtprojectie van wilde bloementuin bij Fries Goed in Nijeberkoop.

2018  'Oud en Nieuw', presentatievan werk in het Batavushuisje, Nijeholtwolde.

2018  groepsexpositie Alles Kan, Jubbega.

2018  groepsexpositie galerie Artemisia, Leeuwarden.

2018  groepsexpsoitie Kunsthuis LOOF, Jubbega.

2018  inrichting Art Hotel, kunstkamer, Oosterwolde.

2017  deelname aan kunstbeurs FORREAL , Amsterdam, vertegenswoordigd door Kunsthuis LOOF.

2016  deelname aan Heemtuin Verbeeld, Heemtuin Leiderdorp.

2016  deelname aan KunstenLandschap, kunstroute Lonneker.

2016  expositie Batavushuisje, Nijeholtwolde.

2016  deelname aan Art Rotterdam, vertegenwoordigd door Kunsthuis LOOF.

2015  deelname aan Kunstmoment, Diepenheim.

2015  deelname aan Grensloos Kunstverkennen, IJhorst - De Wijk.

2015  expositie in het Batavushuisje te Nijeholtwolde.

2014  expositie "Tijd" groepsexpositie met diverse kunstenaars in het Batavushuisje, Nijeholtwolde.

2013  deelname aan Openstal, Oldeberkoop

2013  organisatie van de expositie "Tijd", in het Batavushuisje, met bijdragen van diverse collega`s

2012  installatie voor kunstmanifestatie "Overvloed", Dijken van Wijven, Zeeland

2012  installatie voor kunstroute Mythe van de Natuur, Appelscha

2012  deelname kunstmanifestatie Caleidoscoop, Oosterwolde

2012  expositie in Museum Nagele

2012  solo-expositie "Lucht", Galerij de Lawei, Drachten

2011  project "Schoonschip", Kunstmaand Ameland, tevens educatief project voor de kinderen van Ameland

2010  kunstproject "Modderment" voor Cultuurzien Kampen, i.s.m. Almere College

2010  deelname aan "Out of space", kunstmanifestatie in natuurgebied de Rottige Meenthe, Friesland

2009  "Laandschop" groepsexpositie kunstruimte Hiemstra te Oldeberkoop

2009  groepsexpositie "Lecho de Muerte", Corrosia, Almere

2008  project Koornmarktspoort Kampen

2006  solo-expositie in Galerij de Lawei, Drachten

2006  installatie voor kunstmanifestatie `Open Stal`, Oldeberkoop

2005  installatie in een boom voor Landschapsbeheer Friesland, Oldeberkoop

2005  installatie op het water voor Kunstmaand Ameland

2005  installatie kunstmanifestatie 'Het Labyrint', Ruurlo

2004  installatie voor de Slachtemarathon

2004  installatie beeldentuin `t Ulenest, Tijnje

2004  deelname aan Kunstmaand Ameland

2003  installatie Kunstmaand Ameland

2003  groepsexpositie Galerie BAS Sneek

2003  beelden in Paasloerhof te Paasloo

2002  expositie de Waterpoort Art Gallery, Sneek

2001  groepsexpositie Kunstpaviljoen te Nieuw-Roden

2001  installatie Oerolfestival, Terschelling

2000  solo-expositie Kunstpaviljoen Nieuw-Roden


PUBLICATIES

Boekje Tijd: Eigen publicatie bij expositie "Tijd"in het Batavushuisje, met tekst en afbeeldingen van werk 7 kunstenaars
Catalogus "Out of Space" 2010
"Laandschop" De Stellingwerven in beeld, uitgave stichting Prop, Oldeberkoop, 2009
"Kunst over Bomen: Bomen over Kunst" uitgave Landschapsbeheer Friesland, 2005

 

OPDRACHTEN 

Oerolfestival, Kunstmaand Ameland, Slachtemarathon, Labyrint Ruurlo, Rerun producties, Cultuurzien Kampen, Dijken van Wijven, Mythe van de Natuur, Gemeente Weststellingwerf, Kerk Lindestede, Staatsbosbeheer, en particuliere opdrachtgevers.

 


EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

Van 2000 tot 2009 docent aan het Muzisch Centrum te Emmeloord.

Vanaf 2008 diverse cursussen in eigen atelier en educatieve projecten voor voortgezet- en basisonderwijs.

Vanaf 2012 schoolprojecten voor Ateliers Majeur en Kiekes projecten (cultureel erfgoed ) in Stellingwerf.

Vanaf 2009 cursussen en kinderkunstweken in eigen atelier

 

^

Kunsteducatie

COMMUNITY ART PROJECT DE TAEL VAN ET HATTE

Fotoinstallatie in de kerk van Ter Idzard van 240 inwoners van de drie dorpen, Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde, als onderdeel van de theatrale tocht De Tael van et hatte, waarvan ik artistiek leider was. Project in het kader van Under de Toer, Culturele Hoofdstad 2018.

 

 

 

 

 

SCHOOLPROJECTEN

 

 

 

PROJECTEN VOOR HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS


De projecten worden ontwikkeld in overleg met de school. Er kan zowel ruimtelijk als 2 dimensionaal gewerkt worden, met allerlei materialen. Er kan bijvoorbeeld gebouwd worden met klei, hout, takken, kosteloos materiaal etc., maar ook geschilderd en getekend met pastelkrijt. 

Aansluitend bij het leerprogramma, kan een onderwerp gekozen worden. Populair bij scholen zijn de bouwprojecten met klei. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over de geschiedenis van het bouwen, organische architectuur, bouwen in andere culturen. Andere onderwerpen zijn: Natuur, identiteit of techniek. U kunt ook denken aan een kunstfestival, of een project over identiteit.
De programma`s sluiten uiteraard aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Ik denk graag met u mee.

Filmpjes van diverse projecten: 

 

beestachtige kerkgangers:

https://www.youtube.com/watch?v=9xhhHdCyF-8

modderment

 http://www.youtube.com/watch?v=f44L3F-fiQs  

out of space:

http://www.youtube.com/watch?v=PfjYqspspW8

 

 

 

 

 

^

Contact

U kunt per e-mail informatie inwinnen of een afspraak maken:

Heirweg 57
8488 GM
Nijeholtwolde
0561-615277